EMZYME ĐẶC HIỆU TRỊ BỆNH PHÂN TRẮNG TRÊN TÔM

Ezyme đặc trị bệnh phân trắng hiệu quả, không hết không lấy tiền

Ngày đăng: 19-06-2017

288 Lượt xem

 

Bao gồm các loại Ezyme đặc hiệu chuyên trị bệnh phân trắng, không gây tổn hại đường ruột tôm, không gây phản ứng phụ, không gây bất kể tác dụng phụ nào, hoàn toàn tốt cho sức khỏe tôm.

Tỷ lệ hết bệnh 80%  - 90%

Không hết không lấy tiền