CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BITSUVINA

 

 

Công ty BITSUVINA chuyên kinh doanh về các lĩnh vực vi sinh, nuôi trồng thủy sản, phân bón, chuyển giao công nghệ với sự hỗ trợ từ các chuyên gia đầu ngành, và sự liên kết với các viện nghiên cứu, các trường đại học.

Sứ mạng: “ Nông Nghiệp Tốt Hơn”, góp phần phát triển nông nghiệp Việt Nam và giúp nông dân Việt Nam làm giàu an toàn, hiệu quả bằng các sản phẩm chất lượng, thân thiện với môi trường, được nghiên cứu nghiêm chỉnh, thực tế, và có tính ứng dụng cao. Bằng cách thương mại hóa các sản phẩm, chuyển giao các công nghệ tiên tiến, đầu tư kinh phí cho những nghiên cứu của các nhà khoa học, công ty BITSUVINA giúp cho nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông đến gần nhau hơn, nông dân Việt Nam có cơ hội sử dụng những sản phẩm ứng dụng cao mang thương hiệu Việt.